Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

obec Nyklovice, okr Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, stát Česká Republika

SDH Nyklovice

,,Již v roce 1890 pokusili se tři rolníci zdejší a sice: p. Adolf Heger č.11, p. Čeněk Ocásek č.10 a p. Josef Uherka č.6 zakoupiti stříkač a založiti hasičský sbor. Však ale potkali se od mnohých občanů s činěným odporem, tak že od toho odstoupiti museli“ tolik praví o prvotní snaze založit hasičský sbor kronika.

,,Dne 18.září 1892 stihlo Nyklovice veliké neštěstí, požár, který poškodil celkem 29 rodin. Požár vypukl Ve Dvoře, odkud se kvůli velkému větru rozšířil až na Kopajinky. Následkem toho velikého požáru nekladly se proti zakoupení stříkačky žádné překážky a tak byl čtyřkolový stříkač zakoupen a přičiněním již uvedených rolníků dobrovolný hasičský sbor založen“ jsou popsány následující události.
,,Dne 7.května1893 nechalo se zapsati 32 členů činných a 3 přispívající. Dne 14.května byla odbývána první valná schůze, ve které byli zvoleni p. Adolf Heger za velitele, p. Čeněk Ocásek za podvelitele, p. Václav Drobný za jednatele. Dne 2.června 1893 byly pro tento sbor vysokým c.k. místodržitelstvím schváleny stanovy a tím byl spolek potvrzen. Dne 19.června 1893 byl zakoupen čtyřkolový stříkač od firmy SMEKAL a potom začalo cvičení. Dne 17.července byli členové dobrovolného hasičského sboru stejnokrojem oděni a 30.července 1893 byli členové řádným výzbrojím vyzbrojeni. Dne 27.srpna 1893 odbýval hasičské první veřejné cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnil hojný počet sborů z okolních obcí a velký počet obecenstva. Největší obdiv u obecenstva vzbudilo to, že ve 4 minutách byla voda na střeše“ dodává další historický zápis.

K prvnímu požáru vyjel sbor v měsíci září na Čtyři Dvory do Jedlové, ale z Bystrého byl vrácen zpět. Sbor se během roku 1894 zúčastnil dvou požárů přes pole v Hartmanicích a v Korouhvici. 1.července 1894 přehlížel dobrovolný sbor župní starosta pan Emanuel Dvořák, spojeno s cvičením, při kterém se župní starosta pochvalně vyslovil o činnosti a vycvičenosti sboru.“ To byly počátky sboru dobrovolných hasičů v Nyklovicích podle knihy pamětní z roku 1893.
V průběhu let sbor postupně obměňoval hasební techniku tak, aby bylo možno zasahovat při náročnějších požárech stále efektivněji. Počty členů sboru se během let příliš výrazně neměnily, spíše jich přibývalo, a tak si mohla být poměrně malá obec jista ochranou výrazného počtu požárníků, později hasičů z řad občanů.

Rok 2003 přinesl mohutnou a velmi vydařenou oslavu výročí 110 let založení sboru spojenou se setkáním rodáků. V krásný červencový den přijelo gratulovat celých 19 sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí.

V současnosti Sbor dobrovolných hasičů v Nyklovicích sdružuje 44 členů, z toho 10 žen. Hasičská zbrojnice je vybavena přesnou požární stříkačkou PPS 12, s dostatečným počtem hadic, savic i další nezbytné výzbroje. Sbor je tedy schopen zasahovat při hašení požárů zejména v katastru obce, stejně tak je však připraven pomoci obcím okolním dle svých možností.
Smysl a činnost dobrovolných hasičů pro obec se postupem časů posunuly i na významnou úroveň společenskou. Vedle svého poslání chránit životy a majetek spoluobčanů naplňuje sbor dění v obci mnohými kulturními a společenskými akcemi, pomáhá zvelebovat její tvář nespočtem dobrovolných brigád a reprezentuje ji na soutěžích v požárním útoku. 18 členů SDH Nyklovice (9 žen a 9 mužů) tvoří dvě spěšná soutěžní družstva v požárním útoku klasickým způsobem. V roce 2008 zvítězila obě družstva před domácím publikem na okrskové soutěži, družstvo žen poté s převahou vyhrálo i soutěž okresní, muži obsadili v okrese 3.místo. V září stejného roku ještě muži vybojovali cenné prvenství na Memoriálu Jana Dřínka ve Žďáře nad Sázavou. Píle, se kterou soutěžící členové přistupují k přípravě na závody, napomáhá udržet je i techniku v dobrém stavu pro případ potřeby.
Myšlenka dobrovolného hasičství musí zůstat stále živá, stále opečovávaná, protože tvoří nezbytný článek řetězce krásného, ale nelehkého života na venkově.


ŽĎÁRSKÝ DENÍK – Duben 2009
P1100401.JPG
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
-Nyklovské stránky-
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one