Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

obec Nyklovice, okr Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, stát Česká Republika

     Obec se v roce 1335 nazývala Mikulášovice (jindy též Mikulovice) a značila  ,,Ves lidí Mikulášových". Jména Mikuláš a Nicolaus se však často zaměňovala. V uvedeném roce vlastnila ves Jeruše, dcera Jimrama z Aueršperka, která ji věnovala Doubravnickému klášteru. Později připadla Pernštejnům a od roku 1590 přešla k panství Kunštátskému.

     Od roku 1976 patřila obec pod MNV Rovečné a v roce 1990 se osamostatnila.
V roce 1864 byla na návsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kaple Povýšení sv. Kříže byla postavena v roce 1934.

      Na pečeti z roku 1749 společné i pro Sulkovec byl vyobrazen sv. František. V obci se dochovalo několik lidových zděných i roubených staveb. Na místě bývalého velkého dvora se dodnes říká ,,Ve Dvoře.

     Za vlády císaře Josefa II., kdy byl prováděn soupis všech pozemků, bylo dáno obci jméno Nyklovice.

    Východně od Nyklovic stávala osada Kamenec, která dle pověstí zanikla za třicetileté války, když jedna dívka prozradila, že všechny studny jsou otrávené. Švédové pak dědinu vypálili a obyvatele pobili. Dodnes se některým místům říká Krčmovy sklepy (bývalá hospoda), Krchov (místo, kde lidé, co přežili, pochovali pobité) atd.

    V roce 1864 byla na návsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého. Její zvon byl v první světové válce zrekvírován, ale ještě v jejím průběhu (10. 8. 1918) byl nahrazen zvonem ocelovým. Železný kříž naproti kapličce (zvoničce) byl obnoven a dán na vysoký podstavec v roce 1942 (Pod Kaštany).

      Kaple Povýšení sv. Kříže byla postavena v roce 1934, svým vzhledem nezapře dobu svého vzhledu - funkcionalismus. Zápis v obecní kronice uvádí: ,,V roce 1934 byla nákladem katolíků a profesora ThDr. Josefa Hegera postavena nová kaplička, která byla 28. Října kanovníkem Tenorou vysvěcena. Dovoz staviva a práci vykonali katolíci zdarma. Stavbu provedl stavitel Veselský s Jimramova´´.

      Nedaleko obce pramení říčka Hodonínka a v jejím údolí roste ve velkém množství bledule jarní. Pod názvem ,,Nyklovický potok´´ byla tato přírodní památka vyhlášena v roce 1990 (11,4 ha). Jižně od Nyklovic dosahuje vrchol Horního lesa 774 m. n. m. Přez kopec vede modrá turistická značka.

      V roce 1997 byl obci udělen obecní znak a v roce 1998 obecní vlajka. Popis znaku: zeleno-černě polcený štít, vpravo zlatý kolovrat se zeleným pozadím, vlevo vyniká polovina stříbrné osmihroté hvězdy, provázená mezi hroty čtyřmi zlatými chleby s odkrojenou patkou.

      V obci se nachází kulturní dům s výletištěm, nově opravená požární nádrž, využívaná i jako vhodné místo ke koupání, obchod se smíšeným zbožím.

24388_340612084700_282771424700_3330929_6230388_n.jpg
1untitledvv.bmp  753.85kB
24388_340612039700_282771424700_3330925_725780_n.jpg
24388_340612099700_282771424700_3330931_5033441_n.jpg
24388_340612154700_282771424700_3330939_3957839_n.jpg
24388_340612049700_282771424700_3330926_1204640_n.jpg
24388_340612059700_282771424700_3330927_7634795_n.jpg
24388_340612144700_282771424700_3330937_8318086_n.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
-Nyklovské stránky-
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one